Przyszłoroczne decyzje RPP dotyczące stóp procentowych – analiza perspektyw

Przyszłoroczne decyzje RPP dotyczące stóp procentowych – analiza perspektyw

Oczekiwane przez wielu decyzje dotyczące przyszłorocznej wysokości stóp procentowych, jakie ma podjąć Rada Polityki Pieniężnej (RPP), prawdopodobnie nie zostaną zaprezentowane aż do marca – takie przewidywania przedstawił Przemysław Litwiniuk, członek tejże rady. Litwiniuk jest przekonany, że nie ma wystarczających przesłanek do jakichkolwiek zmian w zakresie stóp procentowych przynajmniej do wiosny. Do swojego przekonania dodaje także obserwacje stanowisk innych członków RPP, które według niego zauważalnie się zbliżyły w ostatnim czasie.

W kontekście tej tematyki wypowiedział się również Cezary Kochalski, inny członek RPP. Podczas rozmowy z ISBnews w połowie listopada sugerował on możliwość utrzymania stabilizacji stóp procentowych przez cały kolejny rok. Kochalski zauważa, że gospodarka skutecznie wydostała się z negatywnych trendów i zagrożenia recesją. Jego zdaniem, docelowe 2,5% inflacji (+/-1 pkt proc.) zostanie osiągnięte dopiero pod koniec okresu prognozowania, czyli w 2025 roku.

Decyzję o braku zmian stóp procentowych w listopadzie Kochalski tłumaczy niepewnością co do dalszego kształtowania się popytu oraz polityki fiskalnej. Mimo to, nie wyklucza możliwości utrzymania stopy referencyjnej na poziomie 5,75% przez cały 2024 rok. To jednak nie jest jednoznaczne z gwarancją takiego rozwiązania – jak zapewnia, decyzje te mogą ulec zmianie w zależności od napływających danych o perspektywach inflacji i aktywności gospodarczej.