Projekt podniesienia kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 1000 zł miesięcznie

Projekt podniesienia kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 1000 zł miesięcznie

W poniedziałkowym wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt zmiany ustawy dotyczącej pomocy osobom, które mają prawo do otrzymania alimentów. Zgodnie z proponowanymi zmianami, planowane jest zwiększenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z obecnych 500 zł do 1000 zł na miesiąc.

Z dokumentów rządowych wynika, że wsparcie finansowe w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obecnie dostępne dla osób uprawnionych do otrzymania alimentów. Jednakże, te osoby nie otrzymują tych środków z powodu nieudanej egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom do ukończenia 18. roku życia. Jeśli dana osoba nadal kształci się w szkole lub na uczelni wyższej, okres ten może być przedłużony do 25. roku życia. W przypadku osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, możliwość otrzymania świadczeń jest bezterminowa.

Pozyskanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych warunków, w tym kryterium dochodowego. Obecny próg dochodowy wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Aktualnie, świadczenia są przyznawane w wysokości ustalonych alimentów, ale nie przekraczają 500 zł miesięcznie. Maksymalna kwota wsparcia z funduszu alimentacyjnego jest niezmieniona od momentu wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 roku.

Twórcy projektu ustawy zauważają, że od czasu wprowadzenia funduszu alimentacyjnego koszty utrzymania znacznie wzrosły. Dlatego uznali za konieczne dostosowanie maksymalnej sumy świadczeń z funduszu alimentacyjnego do bieżących potrzeb osób uprawnionych do otrzymania alimentów. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje podwyższenie maksymalnej kwoty świadczeń o 500 zł miesięcznie, co daje łącznie 1000 zł miesięcznie.

Według planów, projekt zmian autorstwa wiceminister rodziny Aleksandry Gajewskiej ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2024 roku.