Zaostrzenie przepisów drogowych na horyzoncie: UE wprowadza nowe zasady dla kierowców

Zaostrzenie przepisów drogowych na horyzoncie: UE wprowadza nowe zasady dla kierowców

Unia Europejska zamierza wprowadzić radykalne zmiany w prawie drogowym, które obejmują nie tylko seniorów, ale wszystkich kierowców. Do najważniejszych należy utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów za przekroczenie prędkości o 30 km/h, obowiązkowa wymiana dokumentu prawa jazdy oraz kontroli i ograniczeń dla młodych kierowców. Polskie eksperci popierają tę reformę, proponując dodatkowo swoje rozwiązania.

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i urzędnicy Unii Europejskiej planują wprowadzić ważne zmiany dla kierowców. Nowe przepisy obejmują między innymi zasady dotyczące wydawania i odnawiania prawa jazdy oraz surowsze sankcje za przewinienia drogowe. Celem tych regulacji jest zdecydowane obniżenie liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach, która obecnie wynosi ponad 20 tysięcy osób rocznie.

Komisja Europejska w swoim pierwotnym projekcie chciała zobligować kierowców w wieku 70 lat i więcej do regularnych badań lekarskich co 5 lat, pod rygorem utraty prawa jazdy. Ten nowy obowiązek miał zacząć obowiązywać od 2024 roku. Jednak parlamentarzyści nie poparli skrócenia ważności uprawnień dla seniorów, aby uniknąć ich dyskryminacji i zagwarantować im swobodę przemieszczania się oraz uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym.

Parlament Europejski zgodził się natomiast na nowe zasady oceny zdrowia przed wydaniem lub odnowieniem prawa jazdy. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, to kierowca ma określać swoją zdolność do prowadzenia pojazdów, na przykład, wypełniając specjalny formularz. Przy tym, PE dał możliwość rządom państw członkowskich samodzielnej decyzji, czy samoocena jest wystarczająca, czy powinna być uzupełniona badaniami lekarskimi, które obejmują minimum kontroli wzroku i układu krążenia kierowców. Uniwersalne obowiązkowe badania nie będą wymagane przez Unię od państw członkowskich, ale równocześnie nie są one zakazane.

Do zmian wprowadzonych przez posłów należy także ustalenie, że prawo jazdy kategorii A i B, uprawniające do prowadzenia motocykla i samochodu osobowego, będzie ważne 15 lat. Kierowcy busów i samochodów ciężarowych otrzymają prawo jazdy na 5 lat. Po tym okresie, każdy będzie musiał odwiedzić urząd i wymienić dokument na nowy.

Według Mikołaja Krupińskiego z Instytutu Transportu Samochodowego, wprowadzenie daty ważności prawa jazdy umożliwi przeprowadzanie dodatkowych badań lekarskich podczas jego odnawiania. To potwierdzi predyspozycje zdrowotne kierowcy do prowadzenia pojazdów. Zdaniem eksperta, niedoskonały stan zdrowia to problem nie tylko osób starszych, ale również tych znacznie młodszych, w wieku 30 czy 40 lat.