Podatek od czynności cywilnoprawnych: niezauważalny obowiązek, który może kosztować tysiące złotych

Podatek od czynności cywilnoprawnych: niezauważalny obowiązek, który może kosztować tysiące złotych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek PCC stanowi obowiązek, który musi być spełniony na skutek zawarcia różnego rodzaju umów, takich jak sprzedaż lub wymiana dóbr materialnych, zapisy darowizn, ustanawianie hipotek czy pożyczek. Może się zdarzyć, że wiele osób nie jest świadomych tego obowiązku, co jest niezwykle ryzykowne, biorąc pod uwagę wysokość kar za zaniedbanie płatności.

Podatek PCC to jedno z tych opodatkowań, które łatwo przeoczyć. Na przykład osoby nabywające samochód mają obowiązek uregulowania tego podatku. Jest to zadanie ograniczone czasowo i niewypełnienie go w wyznaczonym terminie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, w postaci kar dochodzących nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kto jest zobowiązany do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych? Obowiązkiem zapłaty podatku są obciążone osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są stronami transakcji podlegających opodatkowaniu.

Podatek PCC dotyczy wielu rodzajów umów. W przypadku umowy sprzedaży, podatek musi zapłacić nabywca. Umowa zamiany zobowiązuje obie strony do zapłaty podatku. W przypadku darowizny, obdarowany jest odpowiedzialny za uregulowanie podatku. W umowie dożywocia, podatek musi zostać opłacony przez nabywcę nieruchomości. W umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności, podmiot nabywający rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności jest zobowiązany do zapłaty podatku.

Podobnie, użytkownik lub nabywający prawo służebności jest zobowiązany do zapłacenia podatku przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności. Podatek od pożyczki lub depozytu nieprawidłowego jest obciążeniem dla pożyczkobiorcy lub przechowawcy. Jeśli chodzi o hipotekę, osoba składająca oświadczenie o ustanowieniu hipoteki jest odpowiedzialna za zapłatę podatku. W przypadku umowy spółki cywilnej, zobowiązani do zapłaty podatku są wspólnicy, natomiast w przypadku pozostałych umów spółki zobowiązana jest sama spółka.