Nowe stawki rent i emerytur od 1 marca 2024: szczegóły waloryzacji i jej wpływ na poszczególne świadczenia [KWOTY]

Nowe stawki rent i emerytur od 1 marca 2024: szczegóły waloryzacji i jej wpływ na poszczególne świadczenia [KWOTY]

Rok 2024 przyniósł istotne zmiany w wysokości rent i emerytur. Od 1 marca, po waloryzacji o 12,12 proc., świadczenia są wypłacane w podwyższonej kwocie. Warto zaznaczyć, że wszelkie zmiany wprowadzono automatycznie, co znaczy, że osoby pobierające rentę czy emeryturę nie musiały składać żadnych dodatkowych wniosków. Informacje o nowej wysokości świadczeń oraz o przyznaniu tzw. trzynastki, czyli dodatkowego rocznego świadczenia, będą wysłane do beneficjentów pocztą w kwietniu.

Warto jednak sprawdzić, czy obliczona kwota została prawidłowo wyliczona. W tym celu wystarczy pomnożyć kwotę brutto renty lub emerytury obowiązującą na dzień 29 lutego przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 1,1212. Tym sposobem otrzymamy wartość brutto przysługującą nam od 1 marca.

Jednym ze świadczeń, które uległo podwyższeniu jest renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przysługuje ona osobom, które w wyniku swojego stanu zdrowia zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy, co oznacza, że ich sprawność fizyczna została na tyle naruszona, że nie istnieje możliwość odzyskania zdolności do pracy nawet po przekwalifikowaniu. Zgodnie z informacjami podanymi przez Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, niezdolność do pracy orzeka się na okres do 5 lat, chyba że z medycznego punktu widzenia nie ma szans na poprawę stanu zdrowia przed końcem tego okresu. Wtedy możliwe jest wydanie orzeczenia na dłuższy czas.

W wyniku marcowej waloryzacji 2024 roku, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi teraz 1780,96 zł brutto. Świadczenie to jest równe najniższej emeryturze. W porównaniu z danymi z 2023 roku, kwota ta wzrosła o 192,52 zł – rok wcześniej wynosiła bowiem 1588,44 zł brutto.