Jak zaoszczędzić na wywozie śmieci? Kompostownik może być rozwiązaniem

Jak zaoszczędzić na wywozie śmieci? Kompostownik może być rozwiązaniem

Wdrożenie praktyki kompostowania odpadów zielonych, inaczej bioodpadów, może przynieść konkretne korzyści finansowe. Właśnie ulga na kompostownik stanowi inicjatywę promującą samodzielne procesowanie tych odpadów, zamiast ich tradycyjnego wyrzucania. Ale jak skorzystać z tej ulgi i czerpać korzyści z posiadania własnego kompostownika? Przeanalizujemy to poniżej.

Regulacje zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dokładniej artykuł 6k ustęp 4a, nakładają na wszystkie gminy w naszym kraju obowiązek zastosowania redukcji opłat za wywóz śmieci. Taka ulga przysługuje gospodarstwom domowym, które wybierają opcję kompostowania bioodpadów na własnym podwórku.

Warto podkreślić, że kwota ulgi jest ustalana przez poszczególne gminy na podstawie kilku czynników, a stawki za odbiór odpadów różnią się w każdej gminie. Na przykład, w roku 2024 mieszkańcy takich miast jak Wrocław, Gdynia czy Kutno, mogą liczyć na miesięczną ulgę w wysokości 10 zł za wywóz śmieci. To oznacza, że w skali roku oszczędności sięgają 120 zł. Zauważalnie niższe ulgi stosowane są w mniejszych miejscowościach, co jest spowodowane niższymi stawkami za wywóz odpadów. Często więc zdarza się, że kwota obniżki wynika bezpośrednio z kosztów odbioru bioodpadów.