Negatywne wyniki ankiety o roli Kościoła katolickiego w społeczeństwie

Negatywne wyniki ankiety o roli Kościoła katolickiego w społeczeństwie

W ostatnich czasach Kościół katolicki jest bardzo popularnym tematem, który wzbudza coraz większe kontrowersje i oburzenie wśród Polaków. United Surveys postanowiło przeprowadzić ankietę, co Polacy myślą o roli Kościoła w środowisku publicznym. Sondaż został przeprowadzony dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM.

Niestety wyniki sondaży nie były uprzejme dla Kościoła katolickiego. Ze wszystkich osób, które wzięły udział w ankiecie, prawie 66 procent Polaków oświadczyło, że rola Kościoła w dzisiejszym życiu publicznym jest negatywna.

Na pytania odpowiadały kobiety i mężczyźni w różnym wieku. Prawie 38 procent ankietowanych zaznaczyło opcję „zdecydowanie negatywnie”, a ponad 28 procent, że „raczej negatywnie”. Za pozytywną rolą Kościoła katolickiego w życiu publicznym opowiedziało się tylko 9 procent Polaków. Natomiast za „raczej pozytywną” niecałe 19 procent. Ponadto, większość osób, które głosowały za negatywną rolą Kościoła, to osoby poniżej 40 lat.