Zmiany w przepisach dotyczących renty wdowiej przewidziane na rok 2024

Zmiany w przepisach dotyczących renty wdowiej przewidziane na rok 2024

W roku 2024, legislacja odnosząca się do rent wdowich w Polsce ma ulec zmianom. Głównym celem proponowanych modyfikacji jest rozszerzenie finansowego wsparcia dla tych, którzy stracili swojego współmałżonka. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada wprowadzenie renty wdowiej w formie rosnącej, co sugeruje stopniowe podniesienie wysokości świadczenia.

Lewica przedstawiła koncepcję renty wdowiej jako środek mający na celu poprawę sytuacji finansowej starszych osób, które po utracie partnera muszą radzić sobie z pojedynczą emeryturą lub rentą. Zgodnie z tym pomysłem, potencjalni beneficjenci mogliby wybierać między pełną wysokością własnego lub partnera świadczenia, a dodatkowo otrzymywać dopłatę stanowiącą połowę drugiej emerytury lub renty. Projekt tej ustawy został złożony jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji parlamentarnej, a Sejm planuje jego rozpatrzenie, wraz z innymi propozycjami zgłoszonymi przez obywateli, na początku lutego 2024 roku.

Kim są beneficjenci renty wdowiej? Renta rodzinna, zwana również rentą wdowią, jest przyznawana tym, którzy spełniają określone warunki dotyczące wieku, zdolności do pracy oraz opieki nad dziećmi. Aby móc ubiegać się o to świadczenie, osoba musi być w wieku co najmniej 50 lat lub stać się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci małżonka, wychowywać co najmniej jedno dziecko uprawnione do otrzymywania renty rodzinnej, a także udzielać opieki dziecku niezdolnemu do samodzielnego funkcjonowania.