Egzaminy maturalne 2024: Niespodziewane zmiany w harmonogramie, szczegółowe wytyczne od CKE

Egzaminy maturalne 2024: Niespodziewane zmiany w harmonogramie, szczegółowe wytyczne od CKE

Chociaż do rozpoczęcia egzaminów maturalnych 2024 jest jeszcze trochę czasu, uczniowie już teraz zmagają się z intensywnymi powtórkami. W tym roku CKE zaplanowała przeprowadzenie matur później niż zwykle. Ale jaki będzie dokładny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych? Jakie są kroki niezbędne do zdania matury? Co jeszcze jest ważne do zapamiętania?

Matury 2024 mają coś, czego nie miały poprzednie. Planowany na 4 maja start egzaminów maturalnych został przesunięty na 7 maja. Tradycyjnie proces rozpoczyna się od egzaminu pisemnego z języka polskiego. W tym roku na uczniach nadal ciążą różnorodne udogodnienia, takie jak wydłużony czas na przeprowadzenie egzaminów i ograniczony zakres materiału z programów podstawowych. Egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i jednego z nowożytnych języków obcych są obowiązkowe – wszystkie na poziomie podstawowym. Uczeń musi również wybrać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Egzaminy ustne z języka polskiego i nowożytnego języka obcego są obowiązkowe.

Egzamin maturalny jest zdawany w dwóch różnych formułach. Uczniowie, którzy ukończyli 4-letnie liceum ogólnokształcące, szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letnie technikum lub branżową szkołę II stopnia po 8-letniej szkole podstawowej, przystąpią do matury w Formule 2023. Natomiast matury w Formule 2015 przystąpią uczniowie kończący: 3-letnie liceum ogólnokształcące (lata 2005–2022), 4-letnie technikum branżowe, szkołę artystyczną realizującą program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, branżowe szkoły II stopnia, liceum profilowane i technikum uzupełniające do lat 2013/2014 włącznie, uzupełniające licea ogólnokształcące do lat 2012/2013 włącznie oraz osoby posiadające zagraniczny dyplom wykształcenia średniego (bez prawa do studiów w Polsce) podchodzące do egzaminu po raz kolejny.

Do 2 października 2023 roku uczniowie składali wstępne deklaracje maturalne dotyczące wyboru przedmiotów. 7 lutego 2024 roku upłynął termin składania ostatecznych deklaracji. Maraton egzaminacyjny rozpocznie się 7 maja o godzinie 9:00 od egzaminu pisemnego z języka polskiego. Następnego dnia, także o godzinie 9:00, uczniowie będą pisać matematykę. Dzień później przypada egzamin z języka angielskiego. Matury ustne są zaplanowane na dni od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja. Harmonogramy egzaminów pisemnych są ustalane przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.