Ogromne szanse na dofinansowanie dla posiadaczy działek – kto i jakie kwoty może otrzymać?

Ogromne szanse na dofinansowanie dla posiadaczy działek – kto i jakie kwoty może otrzymać?

Polska jest krajem pełnym ogrodów działkowych, które można spotkać niemal w każdym mieście. Te zielone enklawy nie służą wyłącznie do hodowli owoców i warzyw, ale są również schronieniem, w którym można zaznać chwili wytchnienia od gwaru miejskiego życia. Właściciele działek są gotowi do walki o te cenne przestrzenie, a na szczęście mają do dyspozycji wiele programów dotacyjnych, które mogą im pomóc w ich pielęgnowaniu i przekształceniu w jeszcze bardziej estetyczne i ekologiczne przestrzenie.

Dostępne formy dofinansowania na cele związane z działkami mogą się różnić i zależą od konkretnej inicjatywy. Są projekty finansowane na szczeblu krajowym, a większość środków pochodzi z Funduszy Europejskich. Na przykład, w poprzednim roku właściciele działek mieli możliwość ubiegania się o unijne dotacje poprzez konkurs grantowy „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Do rozdysponowania było aż 50 mln złotych, a za dystrybucję tych środków odpowiadała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Proponowany przez projekt kierunek działań to modernizacja i rozbudowa terenów zielonych w miastach, poprzez unowocześnianie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Inwestycje były skoncentrowane na działaniach proekologicznych, ale również na modernizacji infrastruktury na działkach, takiej jak sieci wodno-kanalizacyjne czy energetyczne. Niestety, termin realizacji projektów grantowych z tej puli dofinansowania zakończył się w sierpniu 2023 roku. Czy istnieją obecnie inne możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla działkowców?

Okazało się, że posiadacze Rodzinnych Ogrodów Działkowych powinni porozmawiać na ten temat z lokalnymi urzędami, które często przeznaczają pewne środki na dofinansowanie dla działkowców w ramach różnego rodzaju inicjatyw. Wsparcie może pochodzić z funduszy wojewódzkich, gminnych lub miejskich. Terminy składania wniosków, zasady rozdzielania dotacji oraz kwoty dofinansowania zależą od budżetu przewidzianego na ten cel i mogą różnić się w poszczególnych miastach czy regionach.