Straż Miejska w Łęcznej przestaje istnieć

Straż Miejska w Łęcznej przestaje istnieć

Radni z Łęcznej na ostatnim posiedzeniu zadecydowali, że lokalna Straż Miejska zostanie zlikwidowana. Taką decyzję podjętą zdecydowaną większością głosów. Wszyscy doszli do wniosków, że strażnicy miejscy nie do końca są pożyteczni, z kolei z budżetu gminy przeznacza się na nią spore nakłady finansowe.

Mieszkańcy chcą likwidacji Straży Miejskiej

W ostatnich latach w wielu miastach w Polsce debatowano nad tym, aby usunąć straż miejską. Po prostu mieszkańcy są zdania, że strażnicy rzeczywiście zajmują się jedynie wystawianiem mandatów za złe parkowanie, a także uprzykrzaniem życia na wiele innych sposobów. Z kolei w prawdziwych zagrożeniach lub potrzebach tak naprawdę byli oni niepotrzebni. W innych miastach w Polsce Straż Miejska często pomaga bezdomnym i kontroluje walkę ze smogiem. Tak jest np. w Płocku, gdzie Straż Miejska troszczy się o ekologię.

Z powodu zarzutów, które kierowano do strażników miejskich, na przestrzeni ostatnich lat odbyło się wiele referendów na temat tego, czy straż miejska powinna dalej funkcjonować, czy też powinna zostać zlikwidowana. W niektórych miejscach mieszkańcy rzeczywiście zadecydowali o usunięciu tej jednostki, z kolei w innych miejscach referendum było na tyle słabo rozpowszechnione, że mieszkańcy nie zawsze wiedzieli o jego istnieniu.

Koniec Straży Miejskiej w Łęcznej

W Łęcznej o zlikwidowaniu Straży Miejskiej zadecydowali sami radni. Na jednej z sesji Rady Miasta postanowiono zagłosować nad dalszym istnieniem tej organizacji w mieście. Oczywiście przed głosowaniem odbyła się także stosowna debata. Radni wymieniali się argumentami za i przeciw. Argumenty dotyczyły natury społecznej, jak i ekonomicznej. Szybko jednak okazało się, że więcej argumentów jest za tym, aby jednostkę Straży Miejskiej usunąć.

I tak też się stało. Jednym z głównych argumentów za usunięciem Straży Miejskiej w Łęcznej było to, że z budżetu gminy w samym 2020 roku pochłonęła ona aż ponad 450 tysięcy złotych. Są to ogromne pieniądze, które na pewno można lepiej wykorzystać. I taką decyzję podjęli też radni, którzy w zdecydowanej większości postanowili zagłosować za likwidacją Straży Miejskiej w Łęcznej.