Podsumowanie sytuacji w gospodarce strefy euro – najnowsze dane Komisji Europejskiej

Podsumowanie sytuacji w gospodarce strefy euro – najnowsze dane Komisji Europejskiej

Komisja Europejska podała najnowsze informacje dotyczące wskaźników nastrojów w gospodarce strefy euro. W komunikacie przekazanym przez tę instytucję można odnotować, że indeks nastrojów w listopadzie wzrósł nieznacznie, osiągając wartość 93,8 punktów. W poprzednim miesiącu wskaźnik ten wynosił 93,5 punktów, a po korekcie spadł do 93,3 punktów. Warto zauważyć, że analitycy prognozowali wskaźnik na poziomie 93,7 punktów.

Wskaźnik zaufania konsumpcyjnego również uległ zmianie – wyniósł -16,9 punktów w porównaniu do -17,9 punktów w poprzednim okresie.

Dane Komisji Europejskiej pokazują także, że nastroje w sektorze przemysłowym uległy nieznacznemu pogorszeniu. Komisja podała bowiem, że wskaźnik ten wyniósł -9,5 punktów, podczas gdy w poprzednim miesiącu był na poziomie -9,2 punktów. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie -8,9 punktów.

W przypadku indeksu koniunktury w sektorze usługowym, zanotowano niewielki wzrost – wyniósł on 4,9 punktów. Oczekiwano tu wartości 4,3 punktów, podczas gdy w poprzednim miesiącu wskaźnik ten wynosił 4,6 punktów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską, indeks nastrojów w gospodarce strefy euro jest tworzony na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25.000 firm z tego regionu.