Javier Milei – Wyzwanie prezydentury w Argentynie na tle gospodarczego kryzysu i relacji międzynarodowych

Javier Milei – Wyzwanie prezydentury w Argentynie na tle gospodarczego kryzysu i relacji międzynarodowych

Pod przewodnictwem Javiera Mileia, nowego prezydenta Argentyny, kraj ten ma potencjał stać się innowacyjnym środowiskiem dla eksperymentów z ekonomicznymi strategiami, które niegdyś były kluczem do sukcesu zachodnich krajów. Te strategie, pomijane przez współczesne partie liberalne, mogą teraz wrócić do łask. Jednakże to nie jest prosty proces, ponieważ argentyńska gospodarka zmaga się z inflacją sięgającą 150%, która według prognoz może wzrosnąć nawet do ponad 180% pod koniec roku. Powiązane z tym ryzyko recesji, niemożność pozyskania kapitału zagranicznego oraz znaczna część populacji (ok. 40%) żyjąca w ubóstwie stanowią wyzwania, które czekają na Mileiego.

Korupcja i nepotyzm to plaga elit argentyńskich, a instytucje publiczne są niewydolne, co prowadzi do powszechnej nieufności obywateli co do efektywności działania państwa. To typowe problemy dla Ameryki Łacińskiej, ale w Argentynie te problemy osiągają wyższy poziom. Milei, ekonomista i komentator telewizyjny, zyskał popularność dzięki swojej obietnicy wprowadzenia zmian – nie tylko poprawy istniejących systemów, ale też eliminacji patologii społecznych i gospodarczych. Jego plany obejmują drastyczne reformy, takie jak likwidacja centralnego banku, zastąpienie waluty narodowej – peso – dolarem amerykańskim czy wprowadzenie generalnej prywatyzacji, również usług publicznych. Chce także porzucić powszechne na kontynencie przekonanie o konieczności szukania ochrony u wschodnich mocarstw.

Poprzednik Mileia, Alberto Fernández, wobec napięć z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, skierował kraj ku Chinom i zgłosił chęć dołączenia do BRICS – grupy państw rozwijających się, które próbują zbalansować dominację zachodnich sił na arenie międzynarodowej. Fernández był również notowany za swój flirt z Rosją i Władimirem Putinem. Przeciwnie, Milei jest zdecydowanym zwolennikiem Ukrainy i wielokrotnie wyrażał utyskiwania na temat Chin, zarówno jeśli chodzi o ich model polityczno-gospodarczy, jak i agresywne podejście do współpracy gospodarczej z latynoamerykańskimi państwami. Wykluczył możliwość przystąpienia Argentyny do BRICS, co na pewno nie spodobało się Rosji i Chinom, mimo że oficjalnie obie te nacje pogratulowały Mileiowi zwycięstwa i zapewniają o gotowości do dalszej współpracy.