Delfiny butlonose a naczelne – niezwykłe podobieństwo cech osobowości zaskakuje naukowców

Delfiny butlonose a naczelne – niezwykłe podobieństwo cech osobowości zaskakuje naukowców

Dokonano fascynującego odkrycia, które wskazuje na znaczne podobieństwa między delfinami a ludźmi oraz innymi naczelnymi. Jak się okazuje, delfiny są do nas bliższe niż myśleliśmy.

Ludzie często dostrzegają, że małpy człekokształtne, nasze najbliższe krewniaki w świecie ewolucji, mają wiele cech osobowości, które są nam bliskie. Niezależnie od tego, czy obserwujemy je na wolności, w ogrodach zoologicznych czy na ekranie telewizora, łatwo dostrzec podobieństwa. Według naukowców takich jak dr Blake Morton, wykładowca psychologii na Uniwersytecie w Hull, te podobieństwa wynikają z podobnej historii ewolucyjnej. Tak jak ludzie, wiele naczelnych ewoluowało, aby stać się inteligentnymi i tworzyć skomplikowane społeczności oparte na przyjaźniach, rodzinach i tradycjach kulturowych.

Dr Morton wraz ze swoim zespołem postanowili sprawdzić, czy podobne cechy można odnaleźć również u innych gatunków. Wybrali do badań delfiny butlonose. Badanie, które zostało opublikowane w Journal of Comparative Psychology, objęło 134 samców i samic z ośmiu różnych ośrodków na całym świecie. Osobowość każdego z badanych delfinów była oceniana przez personel danego ośrodka.

Wyniki tego badania dowodzą, że pewne cechy osobowości delfinów, takie jak ciekawość i towarzyskość, są zbieżne z cechami obserwowanymi u naczelnych. Co ciekawe, podobieństwa te występują mimo faktu, że środowisko ewolucji delfinów znacznie różni się od tego, w którym ewoluowały naczelne. Ostatni wspólny przodek tych dwóch grup żył około 95 milionów lat temu.

„Delfiny są doskonałe do tego rodzaju badań, ponieważ podobnie jak naczelne, wykazują dużą inteligencję i są stworzeniami społecznymi” – mówił dr Blake Morton. „Doszliśmy do wniosku, że jeśli czynniki takie jak inteligencja i stadność mają wpływ na kształtowanie osobowości, to delfiny powinny mieć podobne cechy osobowości co naczelne”.

Dr Morton dodał również, że „Delfiny, tak jak wiele naczelnych, mają mózgi, które są proporcjonalnie większe niż wymagałoby to wykonywanie podstawowych funkcji życiowych ich ciał. Ta nadwyżka tkanki mózgowej zasadniczo umożliwia im bycie inteligentnymi, a gatunki inteligentne często wykazują dużą ciekawość”.

Najbardziej popularny model osobowości człowieka zakłada pięć głównych cech: otwartość, sumienność, ekstrawersję, ugodowość i neurotyczność. Dr Morton zauważył, że choć wiele badań skupiało się na tym, jak te cechy występują wśród naczelnych, jego badanie miało za cel sprawdzenie, jak prezentują się one u inteligentnych zwierząt w zupełnie innym środowisku.

„Nadal nie rozumiemy do końca, dlaczego nasze zachowanie sprowadza się do tych pięciu cech, więc jednym ze sposobów jest porównywanie siebie z innymi zwierzętami – co dzieli nas i co łączy” – powiedział Morton. „Do tej pory większość badań koncentrowała się na naczelnym, więc postanowiliśmy zbadać delfiny. Nikt nigdy wcześniej nie badał ich osobowości w taki sposób”.

Chociaż badania wykazały, że niektóre cechy osobowości delfinów są podobne do tych u ludzi, nie potwierdzają one, że te cechy są identyczne. „Nie chcę, aby ludzie źle zinterpretowali wyniki naszych badań i stwierdzili, że ludzie i delfiny mają identyczne cechy osobowości – to nie jest prawda. Po prostu niektóre z nich są podobne” – dodał Morton.

Badanie o nazwie „Struktura osobowości u delfinów butlonosych” rozpoczęło się w 2012 roku. Ośrodki, z których pochodziły badane delfiny, znajdowały się w Meksyku, Francji, Stanach Zjednoczonych, na Bahamach oraz Kajmanach.