Nowe dane PMI dla przemysłu i usług w strefie euro – analiza wskaźników

Nowe dane PMI dla przemysłu i usług w strefie euro – analiza wskaźników

Pierwsze dane z listopada dotyczące wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego strefy euro zostały ogłoszone przez S&P Global. Wyniki, które otrzymaliśmy, pokazały wartość wskaźnika na poziomie 43,8 pkt, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy to wynosił 43,1 pkt. Szacunki rynkowe były nieznacznie niższe i wykazały wartość wskaźnika na poziomie 43,4 pkt. Przyjęło się, że wartość wskaźnika PMI powyżej 50 pkt sugeruje wzrost aktywności w sektorze przemysłowym, podczas gdy wartość poniżej tej granicy sygnalizuje spadek.

W kontekście sektora usług strefy euro, również S&P Global dostarczyło wstępne dane dla miesiąca listopada. Wskaźnik PMI dla tego sektora wyniósł 48,2 pkt, co jest niewielkim wzrostem w stosunku do poprzedniego miesiąca – 47,8 pkt. Konsensus rynkowy dla tego sektora wynosił 48 pkt. Tak jak w przypadku przemysłu, wartość wskaźnika PMI powyżej 50 pkt świadczy o wzroście aktywności, podczas gdy wartość poniżej tego poziomu wskazuje na spadek.