Wpływ grypy na organizm – możliwe komplikacje i osoby najbardziej narażone

Wpływ grypy na organizm – możliwe komplikacje i osoby najbardziej narażone

Gdy mówimy o grypie, nie można jej traktować lekceważąco, biorąc pod uwagę jej złośliwość oraz różnorodność powstałych z tego powodu powikłań. Zagrożenie jest szczególne dla osób starszych, dzieci, pacjentów z pewnymi przewlekłymi chorobami czy tych, którzy mimo rekomendacji nie zdecydowali się na odpoczynek i ograniczenie aktywności podczas choroby. Wśród układów najczęściej dotkniętych przez powikłania grypy znajdują się: oddechowy, krążeniowy, moczowy oraz nerwowy.

Grypa może być nie tylko ciężka do zniesienia ze względu na ostre objawy wpływające negatywnie na codzienne funkcjonowanie, ale również może prowadzić do powikłań zagrażających życiu. Grupa osób najbardziej narażonych na takie konsekwencje choroby obejmuje seniorów, dzieci, osoby z niektórymi przewlekłymi schorzeniami a także te, które mimo choroby nie zdecydowały się na ograniczenie swojej aktywności i pozostały w domu.

Osoby najczęściej narażone na powikłania wynikłe z grypy to:

  • seniorzy, którzy przekroczyli 65. rok życia,
  • dzieci do 5. roku życia, w tym szczególnie niemowlęta,
  • kobiety w ciąży, zwłaszcza podczas II i III trymestru,
  • osoby zmagające się z przewlekłymi chorobami płuc (jak np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), schorzeniami wątroby, nerek, niedokrwieniem serca, niewydolnością serca, zaburzeniami odporności (zarówno pierwotnymi jak i wynikającymi z przyjmowania leków immunosupresyjnych lub zarażenia HIV), chorobami metabolicznymi (np. cukrzyca), zaburzeniami układu krwiotwórczego oraz problemami uniemożliwiającymi odkrztuszanie nagromadzonej flegmy z dróg oddechowych (choroby nerwowo-mięśniowe, zaburzenia poznawcze, urazy rdzenia, napadowe drgawki),
  • pacjenci z oznakami intensywnej otyłości.

Moment wystąpienia powikłań po grypie jest zależny od rodzaju komplikacji – zapalenie płuc może pojawić się już po kilku dniach od infekcji grypą, a zapalenie zatok może nastąpić po kilku lub więcej dniach.