Narodowy Spis Powszechny – czas do 30 września

Narodowy Spis Powszechny – czas do 30 września

W Polsce od 1 kwietnia 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny, który jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli naszego kraju. Z definicji jest to podstawowe badanie, a także źródło danych dotyczących statystyki ludności. Celem badania jest zdobycie informacji o strukturze oraz stanie ludności, cechach demograficznych, a także społeczno-zawodowych na danym terenie w określonym czasie.

Czym cechuje się powszechny spis ludności?

Z zasady powszechny spis ludności każdorazowo powinien obejmować całą ludność, musi zostać zrealizowany w danym czasie, a także każda osoba musi podać imię oraz nazwisko. W Polsce spisy odbywają się wg zasad periodyczności oraz bezpośredniości. Oznacza to, że odbywają się one wg zaleceń ONZ w odstępach 10-letnich, a także każda osoba indywidualnie udziela odpowiedzi na dane zadane pytania w spisie (w niektórych przypadkach odpowiedzi mogą udzielić najbliższe osoby).

W jakim celu prowadzi się Narodowy Spis Powszechny?

Badania związane z powszechnym spisem ludności są potrzebne przede wszystkim dla GUS (Główny Urząd Statystyczny). Na ich podstawie konstruuje się operatów w celu reprezentacyjnych badań społecznych. Oprócz tego statystyka publiczna co roku prowadzi bilansowe badania, a w takim przypadku spis powszechny pozwala je weryfikować.

Narodowy Spis Powszechny jest obowiązkowy

Regularne badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny są obowiązkowe dla wszystkich obywateli. Obecny spis trwa już od 1 kwietnia 2021 roku. Polacy na udzielenie odpowiedzi oraz wpisanie się mają czas do 30 września 2021 roku. Obywatele niestety niezbyt chętnie udzielają szczegółowych danych na temat siebie. Stąd też rządzący postanowili zachęcić ich do udziału, m.in. poprzez loterię, w której można zdobyć cenne nagrody.

Pamiętajmy, że brak uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym jest zagrożony karą wg art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Osoby, które nie wezmą udziału w spisie podlegają karze grzywny.