Kolejny kraj przyjmie europejską walutę? Bułgaria wyraża chęć przyjęcia Euro

Kolejny kraj przyjmie europejską walutę? Bułgaria wyraża chęć przyjęcia Euro

W lipcu 2020 roku Bułgaria wraz z Chorwacją dołączyła do mechanizmu ERM II, który jest obowiązkowym etapem na drodze dołączenia do strefy euro. Z kolei teraz bank centralny oraz rząd Bułgarii przedstawili szczegółowy plan, którego celem jest wprowadzenie waluty euro już od 1 stycznia 2024 roku.

Kryteria dołączenia do strefy Euro

Zarówno Bułgarzy i Chorwaci mają przed sobą dosyć wyboistą drogę, zanim oficjalnie przystąpią do strefy Euro. Przede wszystkim muszą przejść szereg testów, a także uzyskać pozytywne opinie od najważniejszych europejskich instytucji finansowych oraz innych państw strefy Euro.

Oprócz tego pod uwagę brane jest również spełnienie kryteriów z Maastricht. Zalicza się do nich chociażby niska inflacja. Tutaj rząd Bułgarii ma niemały problem, ponieważ ostatni kryzys finansowy na całym świecie spowodował, że zarówno inflacja poszła w górę, jak i pogłębił się deficyt budżetowy. Oprócz tego kryteria Maastricht dotyczą również sposobu przeliczenia cen, wymiany gotówki w bankach, czy też przeliczenia depozytów bankowych oraz wszelkich odsetek.

Euro w Bułgarii

Rząd Bułgarii już od dawna planuje przyjęcie waluty europejskiej. W ramach tych działań kraj ten uczestniczy w specjalnym mechanizmie walutowym określanym jako ERM II, który w ich przypadku będzie trwał minimum do lipca 2022 roku. Mechanizm ERM II to tzw. poczekalnia do strefy Euro. Oprócz tego, aby Bułgarzy mogli na stałe przyjąć euro, muszą dojść również pozytywne oceny od Europejskiego Banku Centralnego oraz Komisji Europejskiej. Potrzebne są również zgody wszystkich pozostałych członków strefy Euro.

Na ten moment strefa waluty Euro liczy 19 państw członkowskich UE. Jeśli chodzi o Polskę, to debata w naszym kraju dotycząca dołączenia do strefy Euro trwa już od czasów dołączenia Polski do Unii Europejskiej, a więc 1 maja 2004 roku. Jednak pomimo upływu wielu lat wydaje się, że na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, aby stało się to w najbliższym czasie.