Kolejne zmiany dotyczące sprowadzania pojazdów samochodowych z krajów Unii Europejskiej 

Kolejne zmiany dotyczące sprowadzania pojazdów samochodowych z krajów Unii Europejskiej 

Polski rząd wprowadza kolejne zmiany w przepisach dotyczących rejestracji samochodów. Przede wszystkim wydłuża się czas, podczas którego właściciel pojazdu ma obowiązek zgłoszenie nabycia lub zbycia samochodu. Teraz wynosi on 60 dni, a uprzednio liczył 30 dni.

Zmiana formalnego właściciela pojazdu

Do tej pory w Prawie o ruchu drogowym znajdowały się informacje, że właściciel pojazdu musi w terminie nie dłuższym 30 dni powiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu samochodu. Takiemu terminowi podlegało również zawiadomienie o wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w dowodzie rejestracyjnym.

Oprócz tego wszystkie samochody sprowadzone z krajów Unii Europejskiej musiały zostać zarejestrowane na terytorium Polski do 30 dni od daty sprowadzenia. Mowa tutaj o pojazdach używanych.

Od dnia 01.07.2021 terminy dotyczące powyższych zmian formalnych właściciela pojazdu zostały wydłużone z 30 do 60 dni. Jest to spowodowane przede wszystkim ciągle wydłużającymi się kolejkami w państwowych urzędach. Interesanci bardzo często podkreślali, że wyczekiwanie w kolejkach do rejestracji samochodu jest dosyć problematyczne. Po prostu liczba interesantów była zbyt duża, aby pracownicy placówki byli w stanie obsłużyć wszystkich w zgodzie z nowo wprowadzonymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Grzywna za brak rejestracji samochodu w terminie

Właściciele pojazdów powinni przede wszystkim pamiętać o tym, że nie dopilnowanie obowiązkowego zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w terminie 60 dni może skończyć się karą grzywny. W jakiej wysokości może ona wystąpić? Na ten moment właściciel pojazdu może zostać ukarany grzywną od 200 do 1000 zł. Na szczęście wydłużenie terminu w ramach którego należy dokonać obowiązkowego zawiadomienia z 30 do 60 dni sprawia, że cały proces jest dla właścicieli znacznie uproszczony.