Zjawisko FOMO – lęk przed odłączeniem od Internetu w nowoczesnym świecie

Zjawisko FOMO – lęk przed odłączeniem od Internetu w nowoczesnym świecie

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia jest na porządku dziennym, powstają nowe wyzwania związane z jej ciągłym rozwojem. Jednym z nich jest nieodparta potrzeba korzystania z Internetu, co często wiąże się z lękiem przed odłączeniem od sieci, czy pozbawieniem dostępu do mediów społecznościowych. Ten strach oznaczany jest mianem FOMO i wywołuje zarówno skomplikowane objawy psychiczne, jak i somatyczne. Może to zakłócić normalne funkcjonowanie w codziennym życiu i utrudniać utrzymanie prawdziwych relacji międzyludzkich. W niniejszym atykułu opisano to nowoczesne zjawisko zwane FOMO, jego symptomy, przyczyny i efekty, oraz sugerowane metody radzenia sobie z tym problemem.

Zapytacie Państwo, czym dokładnie jest FOMO? FOMO to akronim pochodzący z języka angielskiego (fear of missing out), który można swobodnie przetłumaczyć jako „lęk przed przegapieniem”. W obecnym kontekście odnosi się głównie do strachu przed utratą połączenia z Internetem, a przede wszystkim przed skutkami tego stanu, takimi jak brak dostępu do ważnych wydarzeń czy utrata możliwości bycia na bieżąco z informacjami od znajomych.

Bardzo szybko zrozumiesz, że masz problem z FOMO, kiedy zaczynasz odczuwać przymus ciągłego bycia online. Pomimo że pierwsze ślady tego pojęcia sięgają lat 90., nie miało ono wtedy nic wspólnego z Internetem. Dzisiejsze znaczenie FOMO rozwijało się wraz z postępem technologicznym i globalizacją sieci, danego zjawiska można by więc uznać za stosunkowo nowe.

Czy FOMO jest chorobą? Bez wątpienia FOMO jest rodzajem zaburzenia, które objawia się zarówno na poziomie psychicznym, jak i fizycznym. Ze względu na charakter i częstotliwość występowania, jest często określane jako choroba cywilizacyjna.

Kogo dotyka FOMO? Każdy użytkownik Internetu może doświadczyć FOMO na różnych poziomach. Szczególnie narażone są dwie grupy: młodzież i dorosłych. Osób cierpiących na FOMO nazywamy „fomerami”.

Syndrom FOMO to sposób określenia zbioru zachowań skoncentrowanych na obsesyjnym korzystaniu z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu. Cechą charakterystyczną jest brak zdolności do oceny ilości czasu, miejsca i momentu, w którym korzystamy z globalnej sieci.