Terytorialsi zwarci i gotowi do niesienia pomocy w polskich szpitalach

Terytorialsi zwarci i gotowi do niesienia pomocy w polskich szpitalach

W związku z pandemią, 09 listopada w życie weszło nowe zarządzenie obejmujące opiekę szpitalną. Od poniedziałku pomocy w szpitalach będą udzielać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich zadaniem jest pełnienie dyżuru w szpitalach z pacjentami cierpiącymi z powodu COVID-19.

Co trzy godziny żołnierze WOT będą zdawać raporty o liczbie wolnych łóżek, a następnie zapisywać je w przeznaczonej do tego aplikacji. Korzystanie z pomocy wojskowej nie jest obowiązkowe. W związku z tym szpitale mają prawo do odmowy. Jeżeli jednak szpital zdecyduje się na pomoc, wówczas musi zapewnić żołnierzom miejsce do spania i higieny osobistej. Dyżur każdego żołnierza będzie trwać 24 godziny.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zadaniem żołnierzy WOT jest dokładne obliczenie, ile wolnych łóżek znajduje się w szpitalach. Spowodowane jest to faktem, że wielu dyrektorów szpitali ukrywa też informacje dotyczące ilości wolnych łóżek.