Analiza wykonania budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2023 według raportu Ministerstwa Finansów

Analiza wykonania budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2023 według raportu Ministerstwa Finansów

Według najnowszych danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy roku 2023, przychody budżetu naszego kraju osiągnęły wartość 475,4 miliarda złotych, co stanowi zwiększenie o 49,5 miliarda złotych, czyli o 11,6 procent, w porównaniu do tej samej części roku poprzedniego. W tym samym okresie deficyt utrzymywał się na poziomie poniżej 40 procent zaplanowanego na ten rok deficytu. W szczególności warto zaznaczyć stabilność i dobre perspektywy na rynku pracy, które przekładają się na silną pozycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i znacznie mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie FUS ze strony budżetu państwa.

Po październiku 2023 roku, dotacja do FUS wynosiła 39,1 miliarda złotych, podczas gdy w ustawie budżetowej na ten rok planowano na ten cel łącznie 59,8 miliarda złotych. To oznacza, że można przewidywać znaczne naturalne oszczędności z tego powodu na koniec roku. Te oszczędności mogą wpłynąć na mniejszy niż zakładano deficyt.

Według szacunków na wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2023 roku, przychody wyniosły 475,4 miliarda złotych, co stanowiło 79,1 procent całkowitej kwoty planowanej, natomiast wydatki wyniosły 511,8 miliarda złotych, co stanowiło 73,8 procent planowanych wydatków. Deficyt w tym samym okresie wyniósł 36,4 miliarda złotych, czyli 39,6 procent.