Zawieszenie działań zbrojnych w Strefie Gazy skutkuje uwolnieniem pierwszej grupy zakładników, w tym Polki

Zawieszenie działań zbrojnych w Strefie Gazy skutkuje uwolnieniem pierwszej grupy zakładników, w tym Polki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wyraziło zadowolenie z wiadomości o zawieszeniu broni w skonfliktowanym regionie Strefy Gazy. Taki krok umożliwił bowiem, uwolnienie pierwszej partii osób uprowadzonych, wśród nich znalazła się również obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo, zawieszenie działań zbrojnych przyczyniło się do wzrostu dostaw pomocy humanitarnej do wspomnianej enklawy.

MSZ podkreśla, że te optymistyczne zmiany są rezultatem nieustających starań na arenie międzynarodowej łączących dyplomację i negocjacje. Z tego powodu Ministerstwo z wdzięcznością gratuluje wszystkim partnerom, którzy dołożyli swoją cegiełkę do osiągnięcia omawianego postępu.

Polskie MSZ wyraża nadzieję, że zawieszenie broni będzie trwałe. Zauważa jednocześnie pilną potrzebę jak najszybszego uwolnienia pozostałych jeszcze zakładników.

W komunikacie podkreślono również, że Polska na bieżąco walczy o zgody Izraela na bezpieczne opuszczenie Strefy Gazy przez obywateli RP, którzy wciąż tam przebywają. Polskie stanowisko w tej kwestii jest jasne i nieugięte.