Zapowiedź zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach może przyczynić się do utraty pracy przez katechetów

Zapowiedź zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach może przyczynić się do utraty pracy przez katechetów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Marcina Wiącka, planowane ograniczenie liczby lekcji religii w szkołach może skutkować utratą pracy lub koniecznością przekwalifikowania się dla wielu katechetów. Wiącek wyraził swoje obawy w rozmowie z Polsat News, odnosząc się do proponowanego rozporządzenia, które przewiduje ograniczenie lekcji religii do jednej godziny tygodniowo.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) pracuje nad wprowadzeniem ograniczenia liczby godzin dedykowanych na naukę religii w szkołach. Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że w niedalekiej przyszłości zostanie przedstawione rozporządzenie określające warunki i sposób organizacji edukacji religijnej w publicznych placówkach oświatowych. Nowacka podkreśliła, że od 1 września 2025 roku, lekcje religii będą się odbywały raz na tydzień i będą organizowane w ramach grup międzyklasowych.

RPO wyraził swoje wątpliwości co do planowanego rozporządzenia w trakcie konsultacji z MEN. Wiącek skupił się na potencjalnym wpływie zmniejszenia liczby lekcji religii na sytuację zawodową katechetów, zwracając uwagę, że spora grupa z nich może stracić pracę lub będzie zmuszona do przekwalifikowania się. Rzecznik postawił również pytanie dotyczące ochrony pracy zapisanej w art. 24 Konstytucji.

Wiącek wyraził również swoje obawy co do planowanej możliwości łączenia uczniów różnego wieku w jednej grupie na lekcjach religii. Zdaniem RPO, sytuacja, w której na jednej lekcji religii mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 10 do 15 lat jest dyskusyjna ze względu na różnice w ich etapie rozwoju oraz specyfice nauczania religii, która powinna uwzględniać indywidualne podejście do każdego ucznia.