Projekt ustawy o zamrożeniu cen energii – szczegółowy przegląd

Projekt ustawy o zamrożeniu cen energii – szczegółowy przegląd

28 listopada 2023 roku projekt ustawy mający na celu wsparcie odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła trafił na Sejm. Przewiduje on zasady, które mają chronić Polaków przed wysokimi kosztami tych zasobów w nadchodzącym roku. Posłowie zgłosili ten projekt, który ma na celu zabezpieczenie Polaków przed ewentualnymi podwyżkami cen energii.

Dzień po wpływie projektu do Sejmu X kadencji, czyli 29 listopada, został on skierowany do pierwszego czytania. W ramach druku numer 72 projekt jest omawiany i badany przez członków parlamentu. Głównym celem projektu jest ochrona odbiorców energii w gospodarstwach domowych, instytucjach publicznych i jednostkach samorządowych.

Projekt przewiduje ograniczenie wzrostu cen energii i gazu po 31 grudnia 2023 roku. Dodatkowo, zaplanowano stopniowe przywrócenie mechanizmów rynkowych kształtujących ceny, bez potrzeby interwencji ze strony państwa. To wszystko ma na celu ochronę budżetów domowych przed niespodziewanymi wydatkami na energię.

Obecnie istnieje system ochrony, który blokuje wzrost cen energii. Rząd planuje przedłużyć ten system na rok 2024. Dzięki temu, Polacy nie będą musieli martwić się o potencjalny wzrost cen energii elektrycznej, gazu i ciepła w najbliższym roku. Zostanie też zachowana równowaga między zdolnością finansową gospodarstw domowych a kosztami energii i systemu wsparcia, które obciążają budżet państwa.