ONZ przedstawiło raport na temat zmian klimatycznych

ONZ przedstawiło raport na temat zmian klimatycznych

Kilka dni temu Organizacja Narodów Zjednoczonych przedstawiła raport, z którego jasno wynika, że Ziemia znajduje się w coraz większym zagrożeniu. Wg ekspertyz największe fale upałów będą dotykać naszą planetę nie co 50 lat jak było to do tej pory, lecz nawet co 10 lat. Co więcej, ludzkość musi przyzwyczaić się do gwałtownych ulew oraz częstych susz.

Niepokojący raport ONZ dotyczący zmian klimatycznych

Międzynarodowy Zespół ds Zmian Klimatu ONZ przedstawił informację, z których jasno wynika, że średnia temperatura na planecie podniosła się o 1 stopień Celsjusza w porównaniu do ostatniego raportu, który sporządzony był na przełomie lat 2013-2014. Eksperci sporządzający raport zaznaczyli także, że obecnie trwające powodzie w Chinach, czy też w Europie, jak np. w Niemczech, są spowodowane właśnie globalnym ociepleniem. Również susze w Brazylii oraz upały w Kanadzie są skutkiem zachodzących zmian klimatycznych.

Topniejąca pokrywa lodowa Grenlandii

Nie zbyt radosne informacje dotyczą także Grenlandii. W raporcie ONZ znajdują się wzmianki o tym, że wspomniana pokrywa lodowcowa w dalszym ciągu będzie topnieć. Z każdym kolejnym rokiem ociepleniu będą ulegały także wody oceanów, przez co poziom wód na świecie będzie stale rosnąć. I jak zaznaczają autorzy raportu, są to już całkowicie nieodwracalne zmiany. Jedynym działaniem, które możemy na ten moment podjąć jest to, aby w jakiś sposób spowolnić te działania. Dzięki temu wszystkie kraje na świecie będą miały więcej czasu, aby odpowiednio przygotować się do takich skutków globalnego ocieplenia, a także zaadaptować do nowej sytuacji.

Warto zaznaczyć, że obecna sytuacja na Grenlandii jeszcze nigdy nie była tak poważna. Na ten moment lody na tamtych obszarach topnieją w rekordowym tempie. Jest to aż 7 razy szybciej, niż miało to miejsce w latach 90.

Wpływ raportu klimatycznego ONZ dla Polski

Czy opublikowany ostatnio raport ONZ związany ze zmianami klimatycznymi wpłynie w jakikolwiek sposób na Polskę? Wydaje się, że może on przyspieszyć działania związane z odejściem od węgla. Jak zaznaczają eksperci Koalicji Klimatycznej, trzeba podjąć zdecydowane kroki ku temu, aby w Polsce do roku 2030 roku całkowicie zrezygnować z węgla jako źródła energii. Stąd też jak najszybciej należy wprowadzić alternatywne źródła energii, dzięki którym rezygnacja z węgla będzie w ogóle możliwa.